Witamy na stronie internetowej

Witamy na stronie Biblioteki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II w Warszawie

środa, 1 stycznia 2020

2020 - rok Świętego Papieża Jana Pawła II Patrona naszej Szkoły


Autor: Dennis Jarvis from Halifax, Canada.
Źródło: Wikipedia.
Zdjęcie udostępnione na licencji CC
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 2.0

Uhonorowani przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej również zostali:
hetman Stanisław Żółkiewski
Roman Ingarden
Leopold Tyrmand.

2020 rok będzie też rokiem:
Bitwy Warszawskiej 1920 roku
Zaślubin Polski z morzem w Pucku w jej 100. rocznicę.

Życzenia na Nowy Rok


poniedziałek, 23 września 2019

Szkolny konkurs fotograficzny Zaczytajmy... jesień...

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas 0-8 do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym Zaczytajmy... jesień....

Konkurs polega na zrobieniu jednego lub dwóch zdjęć, które przedstawiają czytające osoby w codziennych sytuacjach: w parku, na ławce, w lesie, w ogrodzie w jesiennej aurze z książką w tle.

Zdjęcia należy dostarczyć do biblioteki na trzy sposoby do wyboru:
- wysłać e-mailem na adres: biblioteka.zs80@interia.eu;
- przynieść na nośniku danych (płyta CD/DVD, pendrive itp.);
- dać odbitki lub wydrukowane zdjęcia.

Na prace fotograficzne czekamy do 28 listopada 2019 (czwartek).

Dla uczniów przewidziane są dyplomy i ciekawe nagrody.

Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce Konkursy.

Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w konkursie :-).

Nauczyciele bibliotekarze

wtorek, 3 września 2019

Życzenia na początek roku szkolnegoSzkolny dzwonek wita Was,
zapraszamy do klas :-)

Życzymy Wam wszystkim na nowy poczatek
zapału, uśmiechu i samych piątek (szóstek też) :-)

wtorek, 1 stycznia 2019

Życzenia Noworoczne


Z okazji Nowego Roku 2019 życzymy
wszystkim naszym Czytelnikom nieprzemijającego szczęścia.
 niedziela, 16 grudnia 2018

Życzenia świąteczne


Szkolny Konkurs Poetycki "Spotkanie z Afryką"

Szkolny Konkurs Poetycki "Spotkanie z Afryką"

REGULAMIN KONKURSU:

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-8 oraz III gimnazjum do udziału w Szkolnym Konkursie Poetyckim "Spotkanie z Afryką".

Każdy uczestnik konkursu może stworzyć jeden wiersz dowolnej długości o Afryce na kartce formatu zeszytowego (A5 lub A4). Nie będą oceniane prace zaczerpnięte z książek i Internetu.

Prace mogą być napisane odręcznie (estetycznie i czytelnie) lub wydrukowane.

Wykonaną pracę należy podpisać swoim imieniem i nazwiskiem oraz podać swoją klasę, a następnie przynieść do biblioteki szkolnej lub do Wychowawców klas
w terminie do dnia 28 marca 2019 (czwartek).

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone podczas apelu dla uczniów z okazji Światowego Dnia Książki.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Szkolny konkurs plastyczno-informatyczny na plakat pt. „Bliżej Afryki”

Szkolny konkurs plastyczno-informatyczny
na plakat pt. „Bliżej Afryki”
 

REGULAMIN KONKURSU:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas 4-8 oraz III gimnazjum.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie plakatu poświęconego Afryce. Plakat może zachęcać do czytania wybranej książki o krajach afrykańskich dla dzieci i młodzieży (książki podróżnicze, baśnie, bajki itd.) oraz przybliżenia kultury, przyrody, zwyczajów, ale również problemów występujących na kontynencie afrykańskim (głód, brak wody, choroby, utrudniony dostęp do nauki i edukacji).
3. CELE KONKURSU:
- propagowanie wiedzy o Afryce,
- podkreślenie znaczenia wartości, jakim jest szacunek w odniesieniu do świata, innych ludzi, a także własnej osoby,
- rozwijanie i pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności twórczej,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych.
4. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach:
- plakat wykonany za pomocą dowolnego edytora lub programu graficznego,
- plakat utworzony przy pomocy dowolnej płaskiej techniki plastycznej na brystolu lub bloku technicznym (z wyłączeniem wyklejania makaronem i innymi artykułami sypkimi).

5. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną pracę w danej kategorii.
6. Konkurs polega na przygotowaniu indywidualnej pracy w formacie A3 lub A4.
7. Plakat musi zawierać hasło lub tekst i elementy graficzne związane z tematem konkursu.
8. Do prac wykonanych techniką plastyczną należy dołączyć metryczkę z danymi wykonawcy (imię, nazwisko, klasa).

9. Uczestnicy wykonujący pracę w dowolnym edytorze lub programie graficznym powinni ją zapisać w rozdzielczości 1024×768 w pliku o rozszerzeniu *.jpg lub *.bmp bez kompresji.
Nie można używać gotowych elementów (ClipArt, obrazów skanowanych itp.). Plik należy nazwać w podany sposób: Konkurs_o_Afryce_imię_nazwisko_klasa i nagrać go na pendrive’a. Do pliku można dołączyć wydruk. Pracę można również wysłać emailem w załączniku na następujący adres e-mailowy: biblioteka.zs80@interia.eu wpisując w temacie: nazwę konkursu, w wiadomości: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.
10. Prace należy składać do nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli informatyki lub nauczycieli plastyki w terminie do dnia 28 marca 2019 (czwartek).
11. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w następującym składzie: nauczyciel informatyki, nauczyciel plastyki, nauczyciel bibliotekarz.
12. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę takie kryteria jak:
- zgodność z tematem
- poprawność merytoryczna
- estetyka wykonania
- wkład pracy
- oryginalność pracy
- stronę techniczną tj. szatę graficzną, stopień zaawansowania użytych narzędzi graficznych.
13. W konkursie przewidziane są dyplomy, nagrody i wyróżnienia oraz wzorowe oceny z informatyki lub plastyki.

14. Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie internetowej biblioteki.
15. Najładniejsze plakaty będą wyeksponowane na wystawie w związku z prowadzonym
w naszej szkole przez bibliotekę szkolną projektem edukacyjnym o Afryce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.